Bisi Okunola
Bisi Okunola/Merit Award

Lola Kaye Odusanya
Lola Kaye Odusanya/
Merit Award

 

Udo Okonjo
Udo Okonjo /Merit Award


Mr Diran Adeyinka

Mr Diran Adeyinka/Merit Award

Mr Eddie Isibor

Mr Eddie Isibor/Merit Award

Mr Olubowale Oluwasanya

Mr Olubowale Oluwasanya
/
Merit Award


Mr John Emore
Mr John Emore /
Merit Award

 

Pa Oladimeji.
Pa Oladimeji/Life Achievers Award